Anadolu Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Sakarya Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen Araştırma Seminerleri (ARSEM) Kış Dönemi Eğitimleri, Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF), BİST Laboratuvarı’nda başladı. Eğitimlere Türkiye’nin farklı şehirlerinden gelen öğretim üyeleri, araştırma görevlileri ve yüksek lisans/doktora öğrencileri katılım gösterdi.

ARSEM eğitimleri “Uygulamalı Panel Veri Analizi” dersi ile başladı.  İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Güloğlu ve Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Murat Güven tarafından yürütülen Panel Veri eğitimi, ARSEM 2022 programı çerçevesinde tüm hafta boyunca devam edecek. Programın ilerleyen günlerinde katılımcılara İTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selim Zaim tarafından “SPSS ile Veri Analizi”, Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Işıl Kabakçı Yurdakul, Prof. Dr. Erkan Dinç ve Doç. Dr. Elvan Günel tarafından ise “Nitel Araştırma Yöntemleri (ileri düzey)” eğitimleri verilecek. ARSEM eğitim programında yer alan tüm dersler İİBF amfi ve dersliklerinde 4 Şubat Cuma gününe kadar devam edecek. Katılımcılara eğitimlerin sonunda katılım sertifikaları takdim edilecek.

ARSEM Kış Eğitimleri kapsamında lisans ve lisansüstü öğrencilerin yanı sıra öğretim üyeleri ve araştırma görevlilerinin araştırma kapasitelerinin ve yetkinliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda katılımcılara teorik ve uygulamalı olarak nicel ve nitel araştırma yöntemleri eğitimi veriliyor.

Anadolu Üniversitesi Kaynak: http://egazete.anadolu.edu.tr/kampus/40464/arsem-2022-kis-egitimleri-basladi

Sakarya Üniversitesi Kaynak: https://haber.sakarya.edu.tr/arsem-2022-kis-egitimleri-basladi-h102368.html