Hakkında

 ARSEM

Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirilen ARSEM’in temel amacı lisans/lisans üstü öğrencilerinin, öğretim elemanlarının ve öğretim üyelerinin araştırma ve yayın kapasitelerini arttırmaktır. Bu doğrultuda, ARSEM’de teorik ve uygulamalı nicel ve nitel araştırma yöntemleri eğitimleri yer almaktadır. ARSEM, Uluslararası bilimsel camiada, Türkiye adresli bilimsel yayınların etkisinin ve kalitesinin artırılması amacına önemli katkılar sunmayı hedeflemektedir. ARSEM, Refiniv EIKON/DataStream ve MATRIKS veri tabanları aracılığıyla, katılımcılarına yüksek frekanslı finansal ve makroekonomik verilere erişime imkânı sağlamaktadır. Ayrıca, ARSEM, katılımcılarına; Eviews, Stata, WinRats gibi ekonometri programlarını nasıl kullanacaklarını öğrenme fırsatı da sunmaktadır.