Hakkında

Araştırma Yöntemleri Seminerleri

Sakarya Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliği ile 29 Ocak – 11 Şubat 2022 tarihleri arasında Sakarya Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi kampüsünde Uluslararası Araştırma Seminerleri Kış Okulu (ARSEM 2022-Kış) başlığı altında düzenlenecektir. Etkinlik bünyesinde, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin araştırma kapasitelerini ve yetkinliklerini geliştirme amacına yönelik olarak, teorik ve uygulamalı nitel ve nicel araştırma yöntemleri eğitimleri verilecektir. Derslerin uygulamaları, Sakarya Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan sınıflarda yapılacaktır. Eğitimler Dünya’da ve Türkiye’de alanında tanınmış akademisyenler tarafından verilecektir. Buna ilaveten, katılımcılar konaklama için Sakarya Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi kampüslerindeki yurt imkanlarından yararlanabileceklerdir.