Akademik (Anadolu Üni.)

Araştırma Yöntemleri Seminerleri boyunca sağlanacak akademik imkanlar.

“ARSEM katılımcıları BIST-LAB’da bulunan Refiniv EIKON/DataStream ve MATRIX veri tabanlarından; tezlerinde ve araştırmalarında kullanacakları yüksek frekansta (saatlik, günlük, haftalık, aylık v.b.) verilere ulaşma olanağına sahip olacaklar”

Veritabanları, Kablosuz İnternet, BIST (Finans) Laboratuvarı ve Refinitiv Eikon/DataStream

Kişisel dizüstü bilgisayarlarınızdan Eduroam ile kampüs içerisinde kablosuz internet kullanabileceksiniz.  Anadolu Üniversitesi kütüphanesinin üye olduğu çok sayıdaki veri tabanından yararlanabileceksiniz. Ayrıca, derslerin gerçekleşeceği İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde bulunan BIST Laboratuvarını kullanabilme imkânı bulacaksınız. Ayrıca, katılımcılar Anadolu Üniversitesinin üye olduğu veri tabanları arasında yer alan ve dünyanın en kapsamlı veri tabanlarından biri olan Refinitiv Eikon/DataStream i kullanarak yüksek frekansta pek çok veriye ulaşabileceklerdir. Eikon-Datastream servisine 4 terminal üzerinden erişilebilmektedir. Bunların 2 adeti İktisadi İdari Bilimler Fakültesinde bulunan BIST Laboratuvarında, 2 adeti Kütüphane Referans ve Rezerve bölümlerindedir.

Çalışma

Modüllerimizin son dersinde, üzerinde çalıştığınız akademik eserinizle ilgili soruları dersin eğitmenine yöneltebileceksiniz.

Kütüphane

Anadolu Üniversitesi kütüphanesi 12.330 m2 alanı kapsamakta ve 1000 kişilik oturma kapasitesine sahiptir. Seminer katılımcıları Anadolu üniversitesinin üye olduğu pek çok elektronik dergi, kitap vb. kaynaktan ücretsiz olarak faydalanabilecektir. Anadolu üniversitesi kütüphanesi kapsamlı bir koleksiyona sahiptir, katılımcılar bu olanaklardan ücretsiz olarak yaralanabileceklerdir.

 

Kitap 330.702 adet
e-Kitap 430.611 adet
Aktif Dergi Aboneliği 427 adet
e-Dergi 51.120 adet
e-Materyal (Rapor,Gazete, Seri, Nota) 252.658 adet
Dergi (ciltli) 40.888 adet
Veritabanı 65  adet
Tez 8.537 adet
Müzik Notası 7.435 adet
Mikrofiş 6.802 adet
Mikrofilm – Rulo 1.167 adet
Rapor 879 adet
Proje 1.483 adet