Küçük Açık Ekonomiler İçin VAR Modelleme

Küçük Açık Ekonomiler İçin VAR Modelleme

Eğitim İçeriği

Ders İçeriği

1)    Küçük Açık Ekonomi: Ekonomik Teori

o   Model

o   Varsayımlar

o   Modelin Çıkarımları: 

 • İçsel Şoklar: Ülke risk primi şoku
 • Dışsal Şoklar: Dünya faiz oranı ve Petrol fiyatları şokları 

2)    VAR modellemesi: Metodolojik Araç

o   Belirleme

 • Model spesifikasyonu
 • Düzey/Fark/ Eş bütünleşik VAR
 • Gecikme Uzunluğu Seçimi

o   Tahmin

o   Uygunluk Testleri: Otokorelasyon, Normal dışılık sınamaları 

o   Şokların Ayrıştırılması: Yapısal belirleme 

 • Kısa Dönem Kısıtları 
 • Uzun Dönem Kısıtları 
 • İşaret Kısıtları 

o   VAR Modeli Araçları 

 • Etki-Tepki Fonksiyonları
 • Varyans Ayrıştırması 

3)    Küçük Açık Ekonomi için VAR modellemesi: Ekonomik Teori ve Metodolojik Araç 

 • Küçük açık ekonomi varsayımı: Modelin bloklara bölünmesi
 • Blok yapısının belirlenmesi: Bloklar arası etkileşim
 • Blokların ayrıştırılması
 • İç ve dış şokların ayrıştırılması 
 • Tahmin
 • Çıkarımlar: İç ve dış şokların göreli rolleri
 • Etki Tepki Analizi 
 • Varyans Ayrıştırması Analizi