SPSS ile Veri Analizi

SPSS ile Veri Analizi

Eğitim İçeriği

1. VERİNİN HAZIRLANMASI
2. VARYANS ANALİZLERİ
-ANAVO
-MANOVA
3. İKİ VE DAHA FAZLA GRUP İÇİN AYIRTMA (DİSCRİMİNANT) ANALİZİ
4. LOGİSTİC REGRESYON ANALİZİ
5. KÜMELEME (CLUSTER) ANALİZİ
6. KANONİK (CANONICAL) KORELASYON ANALİZİ
7. CONJOINT ANALİZİ
8. CORRESPONDENCE ANALİZİ

Eğitmenler

Selim ZAİM
Sabahattin Zaim Üniversitesi
[email protected]