SPSS ile Veri Analizi

Eğitim İçeriği

  1. İKİ VE DAHA FAZLA GRUP İÇİN AYIRTMA (DİSCRİMİNANT) ANALİZİ
  2. LOGİSTİC REGRESYON ANALİZİ
  3. KÜMELEME (CLUSTER) ANALİZİ
  4. KARAR AĞACI
  5. AÇIKLAYICI FAKTÖR ANALİZİ
  6. DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
  7. YOL ANALİZİ
  8. YAPAY SİNİR AĞLARI
  9. SAĞKALIM ANALİZİ (SURVIVAL ANALYSIS)
   1. VERİNİN HAZIRLANMASI
   2. T TESTİ ANALİZİ
   3. VARYANS ANALİZLERİ

   –       ANAVO
   –       MANOVA

  Kaynaklar:

  • Multivariate Data Analysis by Joseph F. Hair, Jr, William C. Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson, 7/E, Pearson, 2010.
  • Applied Multivariate Techniques by Subhash Sharma. John Wiley & Sons, Inc. 1996.

Eğitmenler

Selim ZAİM (İTÜ emekli-İZU)
[email protected]

Eğitim İçeriği

  1. İKİ VE DAHA FAZLA GRUP İÇİN AYIRTMA (DİSCRİMİNANT) ANALİZİ
  2. LOGİSTİC REGRESYON ANALİZİ
  3. KÜMELEME (CLUSTER) ANALİZİ
  4. KARAR AĞACI
  5. AÇIKLAYICI FAKTÖR ANALİZİ
  6. DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
  7. YOL ANALİZİ
  8. YAPAY SİNİR AĞLARI
  9. SAĞKALIM ANALİZİ (SURVIVAL ANALYSIS)
   1. VERİNİN HAZIRLANMASI
   2. T TESTİ ANALİZİ
   3. VARYANS ANALİZLERİ

   –       ANAVO
   –       MANOVA

  Kaynaklar:

  • Multivariate Data Analysis by Joseph F. Hair, Jr, William C. Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson, 7/E, Pearson, 2010.
  • Applied Multivariate Techniques by Subhash Sharma. John Wiley & Sons, Inc. 1996.

Eğitmenler

Selim ZAİM (İTÜ emekli-İZU)
[email protected]