Mplus ile Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Uygulamaları

Eğitim İçeriği

Gün

Başlık

Süre

Açıklama (İçerik)

1

YEM’e giriş: Beklenen ve gözlenen korelasyon matrisi

1,5 saat

Beklenen ve gözlenen korelasyon matrisi

Kovaryans matrisi

1

YEM’de temel karvramlar

1,5 saat

Gizil değişken

Gözlenen değişken

Hata varyansı

Ölçme modeli ve Yapısal Model

1

YEM’de model veri uyumu

1 saat

Yerel uyum ve gelen uyum

Uyum indislerinin yorumlanması

1

Mplus’a giriş

1 saat

Programın ve syntax yapısının tanıtımı

1

Doğrulayıcı faktör analizi (DFA)

2 saat

Teorik anlatım ve Mplus uygulamaları

Model veri uyumunun test edilmesi

Modifikasyon

1-2

Yapısal regresyon

2 saat

Teorik anlatım ve Mplus uygulamaları

Model veri uyumunun test edilmesi

2

Yol (Path) analizi

2 saat

Teorik anlatım ve Mplus uygulamaları

2

Aracılık etkisi (Mediation)

2,5 saat

Teorik anlatım

Hayes modeli

Bootstrap ile aracılık etkisinin incelenmesine yönelik Mplus uygulamaları

2

Düzenleyicilik etkisi (Moderation)

2,5 saat

 

Kuramsal anlatım

Mplus uygulamaları

Eğitmenler

Murat Doğan Şahin (Anadolu Üni.)
[email protected]