Sosyal Bilimlerde “IBM SPSS Statistics” İle Veri Analizi Uygulamaları

Eğitim İçeriği

Gün

Başlık

Süre

Açıklama (İçerik)

1

Hipotez testlerine giriş

1 saat

Hipotez testleri

Ne zaman hangi test kullanılmalı?

Parametrik / non-parametrik test ayrımı

1

IBM SPSS Statistics’e giriş

1 saat

Veri dosyası hazırlama

Değişken ve veri ekranı

Sık kullanılan işlevler

Verileri betimleme ve sonraki analizler için uygunluk kontrolleri

1

Korelasyon

1 saat

Basit ve kısmi korelasyon

1

Regresyon

2 saat

Basit ve çoklu doğrusal regresyon

1

Faktör analizi

3 saat

Temel bileşenler analizi ve faktör analizi

 

2

t testi

1 saat

t Testi: Tek örneklem, bağımsız iki örneklem, bağımlı iki örneklem

2

Varyans analizi

4.5 saat

Bağımsız gruplar için tek faktörlü ANOVA

Yinelenen ölçümler için tek faktörlü ANOVA

Bağımsız gruplar için iki faktörlü ANOVA

Yinelenen ölçümler için iki faktörlü ANOVA

Karışık ölçümler için iki ve üç faktörlü ANOVA

2

MANOVA / ANCOVA

1.5 saat

 

Çok değişkenli varyans analizi (MANOVA) (1.5 saat)

Kovaryans analizi (ANCOVA) (1.5 saat)

2

Non-parametrik testler

1 saat

Sık kullanılan non-parametrik testler

Eğitmenler

Yavuz Akbulut (Anadolu Üni.)
[email protected]