Mekansal (Uzamsal) Ekonometri

Eğitim İçeriği

1. Giriş, Mekansal analiz tanımı, Mekansal analizi oluşturan unsurlar
2. Mekansal otokorelasyon kavramı
3. Mekansal ağırlıklandırma
4. Bilgisayar Uygulaması (GeoDa programı ve kesit veri ile)
5. Mekansal regresyon, Mekansal gecikmeli bağımlı ve mekansal hata bağımlılığı
modelleri
6. Mekansal etkinin varlığına ilişki hipotez testleri
7. Mekansal modellerin tahmin yöntemleri
8. Bilgisayar Uygulaması (MATLAB programı ile)
9. Mekansal panel veri modelleri
10. Bilgisayar Uygulaması (MATLAB programı ve panel veri ile)

Eğitmenler

Özlem Önder (Ege Üni.)
[email protected]