Kuramdan Uygulamaya Nitel Veri Analizi

Eğitim İçeriği

I. Gün

Sabah

Nitel Veri Analizinin Kavramsal ve Kuramsal Temelleri

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

Doç. Dr. Elvan GÜNEL

I. Gün

Öğleden Sonra

Nitel Veri Analizi Yaklaşımları ve Türleri

 

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

Doç. Dr. Elvan GÜNEL

II. Gün

Sabah

Uygulamalı Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi:

NVivo çalışma alanını

NVivo ile proje oluşturma

NVivo ile verileri analize hazırlama

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

II. Gün

Öğleden Sonra

Uygulamalı Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi:

NVivo ile verileri kodlama ve temalara ulaşma

NVivo ile nitel verilerin görselleştirilmesi ve sunumu

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

III. Gün

Sabah

Uygulamalı Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi:

Sosyal medya verilerinin analizi

Diğer Nitel Veri Analizi Yazılımları

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

III. Gün

Öğleden Sonra

Nitel Verilerin Raporlaştırılması:

Nitel bulguların yazımı, sunumu ve yorumlanması

 

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

Doç. Dr. Elvan GÜNEL

 

NOT: Uygulamalı bilgisayar destekli nitel veri analizi NVivo 12 programı üzerinden anlatılacaktır.

Eğitmenler

Işık K. Yurdakul (Anadolu Üni.) – Elvan Günel (Anadolu Üni.)
[email protected][email protected]