Kuramdan Uygulamaya Nitel Araştırma

Kuramsal Çerçeve, Tasarım, Uygulama, Veri Analizi ve Raporlama

Eğitim İçeriği

 Gün İçerik Sorumlu

I. Gün

Sabah

 

Pozitivist, Post-pozitivist, Natüralist, Eleştirel ve Yorumlamacı Paradigmalar Bağlamında Nitel Araştırmaların Felsefi ve Teorik Temelleri Prof. Dr. Erkan DİNÇ

I. Gün

Öğleden sonra

Nitel Araştırmalarda Literatür Taraması

Nitel Araştırma Desenleri:

Fenomenoloji

Durum Çalışması

Anlatı Araştırması ve Yaşam Öyküleri

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

Doç. Dr. Elvan GÜNEL

II. Gün

Sabah

Nitel Araştırma Desenleri:

Etnografi ve Netnografi

Eylem Araştırması

Gömülü Teori/Temellendirilmiş Kuram Çalışmaları ve Bu Çalışmalarda Veri Analizi

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

II. Gün

Öğleden sonra

Nitel Araştırmalarda Veri Toplama:

Gözlem

Görüşmeler ve Odak Gruplar

Dokümanlar

Doç. Dr. Elvan GÜNEL

III. Gün

Sabah

Doğal Olarak Ortaya Çıkan Konuşmalar ve Karşılıklı Konuşma Analizi

Söylem Analizi

Görseller

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

 

III. Gün

Öğleden Sonra

Nitel Araştırma Tasarımı:

Amaç ve araştırma sorularının yazımı,

Çalışma grubunun/katılımcıların belirlenmesi veya örnekleme

Nitel Araştırmada Etik Konular

Nitel Araştırmaların Geçerliliği, Tutarlılığı veya Amaca Uygunluğu

Nitel Araştırmaların Dış Geçerliliği, Genellenebilirliği veya Aktarılabilirliği

Nitel Araştırmaların Güvenilirliği, Güvenilebilirliği ya da İnandırıcılığı

Prof. Dr. Erkan DİNÇ Doç. Dr. Elvan GÜNEL

IV. Gün

Sabah

Nitel Veri Analizinin Kavramsal ve Kuramsal Temelleri

Nitel Veri Analizi Yaklaşımları ve Türleri

 

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

Doç. Dr. Elvan GÜNEL

IV. Gün

Öğleden Sonra

Uygulamalı Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi:

NVivo çalışma alanını

NVivo ile proje oluşturma

NVivo ile verileri analize hazırlama

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

 

V. Gün

Sabah

Uygulamalı Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi:

NVivo ile verileri kodlama ve temalara ulaşma

NVivo ile nitel verilerin görselleştirilmesi ve sunumu

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

V. Gün

Öğleden Sonra

Uygulamalı Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi:

Sosyal medya verilerinin analizi

Diğer Nitel Veri Analizi Yazılımları

Nitel Verilerin Raporlaştırılması:

Nitel bulguların yazımı, sunumu ve yorumlanması

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

 

NOT: Uygulamalı bilgisayar destekli nitel veri analizi NVivo 12 programı üzerinden anlatılacaktır. Bunun için kullanıcılar lisanslı kullanıma sahip değillerse programın 30 günlük deneme sürümü yeterli olacaktır.

Eğitmenler

Erkan DİNÇ (ANADOLU ÜN.) – Elvan GÜNEL (ANADOLU ÜN.) – Işıl K. YURDAKUL (ANADOLU ÜN.)

[email protected][email protected][email protected]

Eğitim İçeriği

 Gün İçerik Sorumlu

I. Gün

Sabah

 

Pozitivist, Post-pozitivist, Natüralist, Eleştirel ve Yorumlamacı Paradigmalar Bağlamında Nitel Araştırmaların Felsefi ve Teorik Temelleri Prof. Dr. Erkan DİNÇ

I. Gün

Öğleden sonra

Nitel Araştırmalarda Literatür Taraması

Nitel Araştırma Desenleri:

Fenomenoloji

Durum Çalışması

Anlatı Araştırması ve Yaşam Öyküleri

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

Doç. Dr. Elvan GÜNEL

II. Gün

Sabah

Nitel Araştırma Desenleri:

Etnografi ve Netnografi

Eylem Araştırması

Gömülü Teori/Temellendirilmiş Kuram Çalışmaları ve Bu Çalışmalarda Veri Analizi

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

II. Gün

Öğleden sonra

Nitel Araştırmalarda Veri Toplama:

Gözlem

Görüşmeler ve Odak Gruplar

Dokümanlar

Doç. Dr. Elvan GÜNEL

III. Gün

Sabah

Doğal Olarak Ortaya Çıkan Konuşmalar ve Karşılıklı Konuşma Analizi

Söylem Analizi

Görseller

Prof. Dr. Erkan DİNÇ

 

III. Gün

Öğleden Sonra

Nitel Araştırma Tasarımı:

Amaç ve araştırma sorularının yazımı,

Çalışma grubunun/katılımcıların belirlenmesi veya örnekleme

Nitel Araştırmada Etik Konular

Nitel Araştırmaların Geçerliliği, Tutarlılığı veya Amaca Uygunluğu

Nitel Araştırmaların Dış Geçerliliği, Genellenebilirliği veya Aktarılabilirliği

Nitel Araştırmaların Güvenilirliği, Güvenilebilirliği ya da İnandırıcılığı

Prof. Dr. Erkan DİNÇ Doç. Dr. Elvan GÜNEL

IV. Gün

Sabah

Nitel Veri Analizinin Kavramsal ve Kuramsal Temelleri

Nitel Veri Analizi Yaklaşımları ve Türleri

 

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

Doç. Dr. Elvan GÜNEL

IV. Gün

Öğleden Sonra

Uygulamalı Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi:

NVivo çalışma alanını

NVivo ile proje oluşturma

NVivo ile verileri analize hazırlama

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

 

V. Gün

Sabah

Uygulamalı Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi:

NVivo ile verileri kodlama ve temalara ulaşma

NVivo ile nitel verilerin görselleştirilmesi ve sunumu

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

V. Gün

Öğleden Sonra

Uygulamalı Bilgisayar Destekli Nitel Veri Analizi:

Sosyal medya verilerinin analizi

Diğer Nitel Veri Analizi Yazılımları

Nitel Verilerin Raporlaştırılması:

Nitel bulguların yazımı, sunumu ve yorumlanması

Prof.  Dr. Işıl K. YURDAKUL

 

NOT: Uygulamalı bilgisayar destekli nitel veri analizi NVivo 12 programı üzerinden anlatılacaktır. Bunun için kullanıcılar lisanslı kullanıma sahip değillerse programın 30 günlük deneme sürümü yeterli olacaktır.

Eğitmenler

Erkan DİNÇ (ANADOLU ÜN.) – Elvan GÜNEL (ANADOLU ÜN.) – Işıl K. YURDAKUL (ANADOLU ÜN.)

[email protected][email protected][email protected]