Sosyal Bilimlerde Tübitak Proje Yazım Eğitimi

Eğitim İçeriği

TÜBİTAK Projeleri Genel Tanıtımı (Proje Fırsatları, Başvuru Temel Bilgileri): Etkinlik kapsamında -Sosyal Bilimler alanında desteklenebilecek- Araştırmacıların potansiyel olarak başvurabilecekleri ilgili TÜBİTAK Proje Çağrılarının başvuru dönemleri, başvuru koşulları ve temel bilgiler konusunda genel bilgilendirme yapılacaktır.

TÜBİTAK Projeleri Yazma Süreci: Proje için araştırılabilir konu bulma/sınırlama, Proje Başlığı, Özet ve Anahtar Kelimeler, Amaç, Konu ve Kapsam, Literatür Özeti, Özgün Değer; Yöntem: Nicel ve Nitel Araştırma Desenleri; Araştırma Olanakları, Yaygın Etki/Katma Değer, Çalışma Takvimi, Başarı Ölçütleri ve B Planı; Bütçe ve Gerekçe, Çalışma Takvimi gibi genel konular üzerinden başvuru süreci uygulamalı olarak aktarılacaktır.

TÜBİTAK Projeleri Değerlendirme Aşamaları: Projeler değerlendirilirken göz önüne alınan kriterler ve bu sürecin aşamaları detayları ile sunulacaktır.

Proje İnteraktif Sunumları ve Öneriler: Teorik eğitim sonrası katılımcıların proje önerileri üzerinde proje başvuru formu temelinde durulacak ve önerilerde bulunulacaktır. Katılımcılara daha önce kabul edilmiş 1001 ve 3501 proje örnekleri de proje eğitimi başlangıcında verilecektir.

Eğitmenler

İbrahım H. Diken( Anadolu Üni.)
[email protected]