Mikroekonometri

Eğitim İçeriği

Mikroekonometri Kavramı
Mikroekonometrik Veri ve Veri Problemleri
Yatay Kesit Veriler ile En Küçük Kareler ve Varsayımlar
Araç Değişkenler Yöntemi
İki Aşamalı EKK Yöntemi
GMM Yöntemi
Aşırı Değer Kavramı ve Aşırı Değer Belirlenme Kriterleri
En Küçük Mutlak Sapmalar Regresyonu
Kantil Regresyon
İkili Nitel Tercih Modelleri (DOM, Logit, Probit, Gompit)
Sıralı Çoklu Tercih Modelleri (Sıralı Logit/Probit)
Sırasız Çoklu Tercih Modelleri (Multinominal Logit/Probit, Şartlı Logit, Karma Logit)
Ardışık Çoklu Tercih Modeli
Tüm Konular Teorik olarak anlatılacak ve STATA uygulamaları yapılacaktır.

Eğitmenler

Ebru Çağlayan Akay (Marmara Üni.)
[email protected]