Nitel Araştırma Desenleri ve Nitel Veri Toplama Teknikleri

Eğitim İçeriği

(Prof. Dr. Ali Ersoy)

 1. Nitel Araştırmalar ve Teorik Temeller
 2. Eylem Araştırması
 3. Fenomenoloji
 4. Durum Çalışması
 5. Etnografya
 6. Anlatı Araştırması
 7. Gömülü Teori

  (Prof. Dr. Hasan Gürgür)

 1. Görüşme (yarı-yapılandırılmış, odak grup)
 2. Saha gözlemi/Saha notları
 3. Görüntü Kayıtları (video)
 4. Dokümanlar
 5. Fotoğraflar
 6. Performans Ürünleri
 7. Araştırmacı Günlüğü

Eğitmenler

Ali Ersoy (Anadolu Üni.) – Hasan Gürgür (Anadolu Üni.) – Sema Ünlüer( Anadolu Üni.)
[email protected][email protected][email protected]

Eğitim İçeriği

(Prof. Dr. Ali Ersoy)

 1. Nitel Araştırmalar ve Teorik Temeller
 2. Eylem Araştırması
 3. Fenomenoloji
 4. Durum Çalışması
 5. Etnografya
 6. Anlatı Araştırması
 7. Gömülü Teori

  (Prof. Dr. Hasan Gürgür)

 1. Görüşme (yarı-yapılandırılmış, odak grup)
 2. Saha gözlemi/Saha notları
 3. Görüntü Kayıtları (video)
 4. Dokümanlar
 5. Fotoğraflar
 6. Performans Ürünleri
 7. Araştırmacı Günlüğü

Eğitmenler

Ali Ersoy (Anadolu Üni.) – Hasan Gürgür (Anadolu Üni.) – Sema Ünlüer( Anadolu Üni.)
[email protected][email protected][email protected]