Yapısal Denklik Modelleri

Eğitim İçeriği

 1. VERİNİN HAZIRLANMASI
 2. KEŞFEDİCİ (EXPLORATORY) FAKTÖR ANALİZİ
 3. DOĞRULAYICI (CONFIRMATORY) FAKTÖR ANALİZİ
 4. GÜVENİRLİLİK VE GEÇERLİLİK TESTLERİNİN İNCELENMESİ
 5. İÇSELLİK (ENDOGENEITY) ANALİZİ VE ORTAK YÖNTEM YANLILIĞININ (COMMON METHOD BIAS) İNCELENMESİ
 6. KOVARYANS TABANLI YAPISAL DENKLİK MODELLERİ
 7. VARYANS TABANLI YAPISAL DENKLİK MODELLERİ (PLS)
 8. GÜRBÜZLÜK (ROBUSTNESS) ANALİZİ
 9. MODERATÖR VE ARACI (MEDİATÖR) DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ
 10. ÇOK SEVİYELİ YOL ANALİZİ (MULTILEVEL SEM)

Kaynaklar:

 • Multivariate Data Analysis by Joseph F. Hair, Jr, William C. Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson, 7/E, Pearson, 2010.
 • Applied Multivariate Techniques by Subhash Sharma. John Wiley & Sons, Inc. 1996.

Eğitmenler

Selim ZAİM (İTÜ emekli-İZU)
[email protected]

Eğitim İçeriği

 1. VERİNİN HAZIRLANMASI
 2. KEŞFEDİCİ (EXPLORATORY) FAKTÖR ANALİZİ
 3. DOĞRULAYICI (CONFIRMATORY) FAKTÖR ANALİZİ
 4. GÜVENİRLİLİK VE GEÇERLİLİK TESTLERİNİN İNCELENMESİ
 5. İÇSELLİK (ENDOGENEITY) ANALİZİ VE ORTAK YÖNTEM YANLILIĞININ (COMMON METHOD BIAS) İNCELENMESİ
 6. KOVARYANS TABANLI YAPISAL DENKLİK MODELLERİ
 7. VARYANS TABANLI YAPISAL DENKLİK MODELLERİ (PLS)
 8. GÜRBÜZLÜK (ROBUSTNESS) ANALİZİ
 9. MODERATÖR VE ARACI (MEDİATÖR) DEĞİŞKENLERİN ANALİZİ
 10. ÇOK SEVİYELİ YOL ANALİZİ (MULTILEVEL SEM)

Kaynaklar:

 • Multivariate Data Analysis by Joseph F. Hair, Jr, William C. Black, Barry J. Babin, Rolph E. Anderson, 7/E, Pearson, 2010.
 • Applied Multivariate Techniques by Subhash Sharma. John Wiley & Sons, Inc. 1996.

Eğitmenler

Selim ZAİM (İTÜ emekli-İZU)
[email protected]