Hesaplanabilir Genel Denge Modellemesi

Eğitim İçeriği

Bu eğitimin amacı hesaplanabilir genel denge modellemesi ile ilgili temellerin katılımcılara sağlanmasıdır. Katılımcıların temel mikroiktisat ve makroiktisat teorisi bilgi timeline sahip olmaları önerilir.

 

Eğitimden edinilmesi beklenen temel öğrenme çıktıları şunlardır:

– Katılımcılar genel denge modellemesi ile ilgili temel kavramsal temellere sahip olacaklardır.

– Katılımcılar bir yazılım çerçevesinde temel bir denklem sistemi çözümünü yapabileceklerdir.

– Katılımcılar temel bir genel denge modelinin sayısal çözümüne dair gerekli kodlamayı yapabileceklerdir.

 

İlgili kodlama eğitimi için GAMS programının kullanılması planlanmaktadır. Eğitim uygulama da içerdiği için katılımcıların kendi bilgisayarların ile katılım göstermeleri önemlidir.

 

Eğitim akışının ana hatları şöyledir:

 Modül 1:

– Bir takas ekonomisinin temsili olarak Edgeworth kutusu (1 saat)

– 2x2x2 (2 tüketici, 2 mal, 2 faktör) modelinin analitik çözümü (2 saat)

 Modül 2:

– Devletin genel denge modellerine eklenmesi (1 saat)

– Tasarrufun modele eklenmesi (1 saat)

– Genel denge  modellerinde ara girdi kullanımı (1 saat)

– Destekleyici faaliyetler: Katılımcıların eğitim çerçevesinde sunulan modelin çözümünü kendilerinin tekrarlamaları önerilir.

 Modül 3:

– GAMS yazılımının temelleri (1,5 saat)

– GAMS ile denklem sistemi çözmek(1,5 saat)

– Destekleyici faaliyetler: Katılımcıların bir piyasa denge modelini ve/veya bir IS-LM modelini basit denklem sistemi olarak ifade etmeleri önerilir. Takiben; bu sistemin sayısal çözümlemesine dair bir programlama denemesi yapılması önerilir.

 Modül 4:

– Bir denklem sistemi olarak 2x2x2 model (1 saat)

– 2x2x2 modelin GAMS ile çözümü, Walras kanunu ve birim (numeriaire) mal kavramı (1 saat)

– Detaylı genel denge modellerinde politika deneyleri (1 saat)

 Modül 5

– Girdi-çıktı modelleri, Sosyal Hesaplar Matrisi ve kalibrasyon (1 saat)

– Sabit ikame esnekliği ile kompozit ürünler ve Armington varsayımı (1 saat)

– Dinamik modelleme, mikro temelli makro ve programlama (1 saat)

 

 Eğitime eşlik edebilecek şu kaynaklar önerilmektedir:

 Ross, M. S. (2011). General Equilibrium Theory: An Introduction. Cambridge University Press.

 Hosoe, N., Gasawa K. ve Hashimoto, H. (2015) Textbook of Computable General Equilibrium: Programming and Simulations. Palgrave McMillan.

 Sayan, S. (1994). “An Anlysis of the Effects of Changes in Saving Rates Using Neoclassical CHE Models: Lessons from Analytical Solutions to Simple Two-Sector Models with Endogenous Interest Rates” Bilkent University Department of Economics Discussion Paper No. 94-11.

Eğitmenler

Çağacan Değer (Ege Üni.)
[email protected]

Eğitim İçeriği

Bu eğitimin amacı hesaplanabilir genel denge modellemesi ile ilgili temellerin katılımcılara sağlanmasıdır. Katılımcıların temel mikroiktisat ve makroiktisat teorisi bilgi timeline sahip olmaları önerilir.

 

Eğitimden edinilmesi beklenen temel öğrenme çıktıları şunlardır:

– Katılımcılar genel denge modellemesi ile ilgili temel kavramsal temellere sahip olacaklardır.

– Katılımcılar bir yazılım çerçevesinde temel bir denklem sistemi çözümünü yapabileceklerdir.

– Katılımcılar temel bir genel denge modelinin sayısal çözümüne dair gerekli kodlamayı yapabileceklerdir.

 

İlgili kodlama eğitimi için GAMS programının kullanılması planlanmaktadır. Eğitim uygulama da içerdiği için katılımcıların kendi bilgisayarların ile katılım göstermeleri önemlidir.

 

Eğitim akışının ana hatları şöyledir:

 Modül 1:

– Bir takas ekonomisinin temsili olarak Edgeworth kutusu (1 saat)

– 2x2x2 (2 tüketici, 2 mal, 2 faktör) modelinin analitik çözümü (2 saat)

 Modül 2:

– Devletin genel denge modellerine eklenmesi (1 saat)

– Tasarrufun modele eklenmesi (1 saat)

– Genel denge  modellerinde ara girdi kullanımı (1 saat)

– Destekleyici faaliyetler: Katılımcıların eğitim çerçevesinde sunulan modelin çözümünü kendilerinin tekrarlamaları önerilir.

 Modül 3:

– GAMS yazılımının temelleri (1,5 saat)

– GAMS ile denklem sistemi çözmek(1,5 saat)

– Destekleyici faaliyetler: Katılımcıların bir piyasa denge modelini ve/veya bir IS-LM modelini basit denklem sistemi olarak ifade etmeleri önerilir. Takiben; bu sistemin sayısal çözümlemesine dair bir programlama denemesi yapılması önerilir.

 Modül 4:

– Bir denklem sistemi olarak 2x2x2 model (1 saat)

– 2x2x2 modelin GAMS ile çözümü, Walras kanunu ve birim (numeriaire) mal kavramı (1 saat)

– Detaylı genel denge modellerinde politika deneyleri (1 saat)

 Modül 5

– Girdi-çıktı modelleri, Sosyal Hesaplar Matrisi ve kalibrasyon (1 saat)

– Sabit ikame esnekliği ile kompozit ürünler ve Armington varsayımı (1 saat)

– Dinamik modelleme, mikro temelli makro ve programlama (1 saat)

 

 Eğitime eşlik edebilecek şu kaynaklar önerilmektedir:

 Ross, M. S. (2011). General Equilibrium Theory: An Introduction. Cambridge University Press.

 Hosoe, N., Gasawa K. ve Hashimoto, H. (2015) Textbook of Computable General Equilibrium: Programming and Simulations. Palgrave McMillan.

 Sayan, S. (1994). “An Anlysis of the Effects of Changes in Saving Rates Using Neoclassical CHE Models: Lessons from Analytical Solutions to Simple Two-Sector Models with Endogenous Interest Rates” Bilkent University Department of Economics Discussion Paper No. 94-11.

Eğitmenler

Çağacan Değer (Ege Üni.)
[email protected]