Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Fenomenolojik Desen ve Odak Grup Görüşmeleri

Eğitim İçeriği

  1. Gün

Nitel araştırma desenlerinde fenomenolojik desen ve felsefi arka planı (1 saat)

Odak grup görüşmesi desen türleri (1 saat)

Geçerlik ve güvenirlik (2 saat)

Odak grup görüşmelerinde kolaylaştırıcının ve yardımcı kolaylaştırıcının rolü, özellikleri ve sorumlulukları (2 saat)

 

  1. Gün 

Odak grup görüşmelerinin planlanması (2 saat)

Odak grup görüşmelerinde soruların oluşturulması (4 saat)

 

  1. Gün 

Odak grup görüşmelerinde grup dinamikleri (2 saat)

Odak grup görüşmesi simülasyonu (2 saat)

Süreç değerlendirmesi (2 saat)

Eğitmenler

Duygu Dinçer (Biruni Üni.) – Fatih Bal (SAÜ)
ddincer@biruni.edu.tr[email protected]