Python Programlamaya Giriş

Eğitim İçeriği

Python Programlama Dili Avantaj ve Dezavantajları
PyCharm Editörü ile Pencereler ve Özellikleri
Python Veri Tipleri
Açıklama Satırları, String Metotları, String Formatlama
Mantıksal Bağlaç Operatörleri, Karşılaştırma Operatörleri ve Ekrana Çıktı Verme
Tür Dönüşümleri, Şartlı İfadeler ve Döngüler
Diziler/Listeler, Demetler (Tupple) ve Tarih İşlemleri
Sözlük Veri Türü, Metot ve Üreteçleri
Hata Yakalama, Rastgele Sayı ve Dosya İşlemleri 83
Nesneleri Bellekten Silme, Fonksiyonlar (Metotlar) ve Sınıflar (Class)
Global ve Yerel Değişkenler, Modüller
Paket Yükleyici, Sqlite Veritabanı ve EXE Oluşturma
Başlangıç Seviyesinde Çeşitli Projeler
Orta Seviyede Çeşitli Projeler
İleri Seviyede Çeşitli Projeler

Eğitmenler

Emrah Aydemir (SAÜ)
[email protected]

Eğitim İçeriği

1. Veri madenciliğine giriş
2. Veri madenciliği için gerekli istatistiksel konular
3. Lineer regrasyon ve uygulamaları
4. Sınıflandırma (Lojistik regrasyon)
5. Yapay Sinir Ağları
6. Karar verme ağaçları
7. Destek Vektör Makineleri
8. Model performansı ölçme kriterleri
9. Kümeleme
10. Zaman serileri ve tahminleme

Eğitmenler

Ezgi Demir (Gebze Tek. Üni.)
[email protected]