R ile Çok Değişkenli İstatistik

Eğitim İçeriği

 1. VERİNİN HAZIRLANMASI VE T TESTİ İLE ANALİZ
 2. VARYANS ANALİZLERİ (ANAVO, MANOVA)
 3. DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ
 4. LOGİSTİC REGRESYON ANALİZİ
 5. KÜMELEME (CLUSTER) ANALİZİ
 6. AÇIKLAYICI FAKTÖR ANALİZİ
 7. DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
 8. YOL ANALİZİ
 9. MAKİNE ÖĞRENME TEKNİKLERİ

        YAPAY SİNİR AĞLARI

        KARAR AĞACI

        DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ

Eğitmenler

Selim ZAİM (İTÜ emekli-İZU)
[email protected]

Eğitim İçeriği

 1. VERİNİN HAZIRLANMASI VE T TESTİ İLE ANALİZ
 2. VARYANS ANALİZLERİ (ANAVO, MANOVA)
 3. DOĞRUSAL REGRESYON ANALİZİ
 4. LOGİSTİC REGRESYON ANALİZİ
 5. KÜMELEME (CLUSTER) ANALİZİ
 6. AÇIKLAYICI FAKTÖR ANALİZİ
 7. DOĞRULAYICI FAKTÖR ANALİZİ
 8. YOL ANALİZİ
 9. MAKİNE ÖĞRENME TEKNİKLERİ

        YAPAY SİNİR AĞLARI

        KARAR AĞACI

        DESTEK VEKTÖR MAKİNELERİ

Eğitmenler

Selim Zaim (İTÜ emekli- İZU) – Selim Yıldırım (Anadolu Ün.) – Enes Eryarsoy
(Sabancı Üni.)

[email protected][email protected][email protected]