Uygulamalı Doğrusal Zaman Serileri Analizi

Eğitim İçeriği

 1. Birim Kök Testleri

Zaman Alanı Birim Kök Testleri

 • Fourier ADF Birim Kök Testi
 • Fourier KPSS Birim Kök Testi
 • RALS ADF Birim Kök Testi
 • RALS LM Birim Kök Testi

Frekans Alanı Birim Kök Testleri

 • Wavelet ADF Birim Kök Testi
 • Wavelet KSS Birim Kök Testi
 • Fourier Wavelet ADF Birim Kök Testi
 • Fourier Wavelet KSS Birim Kök Testi
 • Variance Ratio Wavelet Birim Kök Testi

 

 1. Nedensellik Testleri

Zaman Alanı Nedensellik Testleri

 • Fourier Granger Nedensellik Testi
 • Fourier Toda-Yamamoto Nedensellik Testi

Frekans Alanı Nedensellik Testleri

 • Zaman Boyutlu Frekans Alanı Birim Testi
 • Panel Boyutlu Frekans Alanı Nedensellik Testi
 • Asimetrik Frekans Alanı Nedensellik Testi

 

 1. Eşbütünleşme Testleri
 • Bootstrap ARDL Eşbütünleşme Testi
 • Fourier Bootstrap ARDL Eşbütünleşme Testi
 • Fourier Shin Eşbütünleşme Testi

Eğitmenler

Mücahit AYDIN (SAÜ)
[email protected] 

Eğitim İçeriği

 1. Zaman Serilerinin İstatistiki Analizi
 2. Otoregresif Hareketli Ortalama (ARMA) Modelleri ARMA modellerinin tanımı, Box-Jenkins model belirleme yaklaşımı, trend ve mevsimsellik, süzgeçler (hareketli ortalama, Hodrick-Prescott, Christiano-Fitzgerald).
 3. Durağanlık ve durağan olmama: teorik inceleme, birim kök kavramı, birim kök testleri, fark alma.
 1. Durağan Vektör Otoregresif (VAR)
  1. VAR Modellerini gösterimi ve tahmini
  2. VAR Modelleri ile öngörü.
  3. Etki-tepki analizi.
  4. Öngörü varyans ayrışımı.
  5. Tarihi ayrışım.
  6. Granger nedensellik testleri
 • Durağan Olmayan VAR modelleri ve Eştümleşme
  1. Eştümleşme kavramı ve Engle-Granger analizi
  2. Eştümleşik VAR: Johansen eştümleşme testi, vektör hata düzeltme modeli (VECM), VECM’lerin tahmini ve analizi
  3. Yapısal kırılma ve VECM
  4. Dışsal değişkenlerin VECM’de yer alması
  5. VECM ile öngörü
  6. Etki-tepki analizi
  7. Öngörü varyans ayrışımı
  8. Kısa ve uzun dönemli Granger nedensellik testleri
 1. Yapısal Kırılma ve Zamanla Değişen Parametre Modelleri
  1. Parametresi Zamanla Değişen VAR (TVP-VAR) Modelleri
  2. Yuvalanan (Rolling) VAR (R-VAR) tahmini
  3. R-VAR ve TVP-VAR Granger nedensellik testleri
 2. Bağlantılılık (Connectedness) ve Yayılma (Spillover) Analizi
  1. Statik analiz (VAR temelli)
  2. Dinamik analiz (R-VAR ve TVP-VAR temelli)
 3. Kantil VAR modeli
  1. Kantil VAR Granger nedensellik testleri

Kantil VAR bağlantılılık analizi

Eğitmenler

Mehmet Balcılar (DAÜ) – Zekeriya Yıldırım (Anadolu Üni.)
[email protected]  – [email protected]