İstatistiğe Giriş (Analiz Yöntemleri)

Eğitim İçeriği

BETİMLEYİCİ/TANIMLAYICI ANALİZLER

 • ▪ Ferekans dağılımları
 • ▪ Merkezi Eğilim ölçüleri (Aritmetik ortalama, mod, medyan)
 • ▪ Standard sapma
 • ▪ Çoklu Cevap Setleri

NORMAL DAĞILIM ANALİZİ

GRUPLAR ARASI FARKLILIK TESTLERİ (PARAMETRİK  TESTLER)

 • ▪ t-Testi
  • ◦ Tek Grup (Örneklem) t-Testi
  • ◦ Bağımsız İki Grup( Örneklem) Arası Farklılıkların Testi
  • ◦ Eşleştirilmiş İki Grup( Örneklem) Arası Farklılıkların Testi
 • ▪ Varyans Analizi
  • ◦ Bağımsız Örneklemler İçin Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA)
  • ◦ Bağımsız Örneklemler İçin İki Yönlü Varyans Analizi (Two-Way ANOVA)
  • ◦ Kovaryans Analizi (ANCOVA)
  • ◦ Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER

 • ▪ Ki-Kare (x2) Testi
  • ◦ x2uygunluk Testi
  • ◦ x2bağımsızlık Testi
 • ▪ Tek Örneklem Testleri
 • ▪ İki örneklem testleri
  • ◦ Eşleştirilmiş İki Örneklem Testleri
   • ▪ İşaret testi
   • ▪ Wilcoxon işaret sılaması testi
   • ▪ Mc nemar testi
  • ◦ Bağımsız İki Örneklem Testleri
   • ▪ Kolmogorov- Simirnow  Z Testi
   • ▪ Mann-Witney U Testi
  • ▪ K-örneklem testleri
   • ◦ Eşleştirilmiş K- Örneklem Testleri
    • ▪ Cochran Q Testi
    • ▪ Friedman Testi
   • ◦ Bağımsız K- Örneklem Testleri
    • ▪ Kruskal Wallis H Testi

İLİŞKİ TESTLERİ (PARAMETRİK TESTLER)

 • ▪ Korelasyon Analizi
 • ▪ Regresyon Analizi

 

Eğitmenler

Aykut Hamit Turan (SAÜ)
[email protected]

Eğitim İçeriği

BETİMLEYİCİ/TANIMLAYICI ANALİZLER

 • ▪ Ferekans dağılımları
 • ▪ Merkezi Eğilim ölçüleri (Aritmetik ortalama, mod, medyan)
 • ▪ Standard sapma
 • ▪ Çoklu Cevap Setleri

NORMAL DAĞILIM ANALİZİ

GRUPLAR ARASI FARKLILIK TESTLERİ (PARAMETRİK  TESTLER)

 • ▪ t-Testi
  • ◦ Tek Grup (Örneklem) t-Testi
  • ◦ Bağımsız İki Grup( Örneklem) Arası Farklılıkların Testi
  • ◦ Eşleştirilmiş İki Grup( Örneklem) Arası Farklılıkların Testi
 • ▪ Varyans Analizi
  • ◦ Bağımsız Örneklemler İçin Tek Yönlü Varyans Analizi (One-Way ANOVA)
  • ◦ Bağımsız Örneklemler İçin İki Yönlü Varyans Analizi (Two-Way ANOVA)
  • ◦ Kovaryans Analizi (ANCOVA)
  • ◦ Çok Değişkenli Varyans Analizi (MANOVA)

PARAMETRİK OLMAYAN TESTLER

 • ▪ Ki-Kare (x2) Testi
  • ◦ x2uygunluk Testi
  • ◦ x2bağımsızlık Testi
 • ▪ Tek Örneklem Testleri
 • ▪ İki örneklem testleri
  • ◦ Eşleştirilmiş İki Örneklem Testleri
   • ▪ İşaret testi
   • ▪ Wilcoxon işaret sılaması testi
   • ▪ Mc nemar testi
  • ◦ Bağımsız İki Örneklem Testleri
   • ▪ Kolmogorov- Simirnow  Z Testi
   • ▪ Mann-Witney U Testi
  • ▪ K-örneklem testleri
   • ◦ Eşleştirilmiş K- Örneklem Testleri
    • ▪ Cochran Q Testi
    • ▪ Friedman Testi
   • ◦ Bağımsız K- Örneklem Testleri
    • ▪ Kruskal Wallis H Testi

İLİŞKİ TESTLERİ (PARAMETRİK TESTLER)

 • ▪ Korelasyon Analizi
 • ▪ Regresyon Analizi

 

Eğitmenler

Aykut Hamit Turan (SAÜ)
[email protected]