Sosyal Bilimlerde Örnekleriyle Özgün Araştırma Tasarlama ve Etkili Raporlama

Eğitim İçeriği

• Araştırmaların sosyolojik, felsefi, politik, psikolojik, tarihsel bağlamı
• Araştırmaların kuramsal dayanaklarının oluşturulması ve alanyazın taraması
• Araştırma probleminin oluşturulması
• Araştırma yönteminin oluşturulması
• Araştırma bulguları ve yorumlamaların oluşturulması
• Etkili bir araştırmanın ve araştırmacının özellikleri
• Araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve etik
• Araştırmaların raporlanması
• Araştırmaların yayınlanması
• Örnekleriyle bilimsel araştırmalar
• Araştırma önerisi oluşturma ve katılımcıların araştırma önerilerinin tartışılması

Eğitmenler

Oktay Cem Adıgüzel (Anadolu Ün.)
[email protected]

Eğitim İçeriği

• Araştırmaların sosyolojik, felsefi, politik, psikolojik, tarihsel bağlamı
• Araştırmaların kuramsal dayanaklarının oluşturulması ve alanyazın taraması
• Araştırma probleminin oluşturulması
• Araştırma yönteminin oluşturulması
• Araştırma bulguları ve yorumlamaların oluşturulması
• Etkili bir araştırmanın ve araştırmacının özellikleri
• Araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve etik
• Araştırmaların raporlanması
• Araştırmaların yayınlanması
• Örnekleriyle bilimsel araştırmalar
• Araştırma önerisi oluşturma ve katılımcıların araştırma önerilerinin tartışılması

Eğitmenler

Oktay Cem Adıgüzel (Anadolu Ün.)
[email protected]