IV. Hafta Kursları (Anadolu Üniversitesi)

18 – 23 Temmuz 2022

 2 Panel + 6 Kurs

Uluslararası Saygın Hakemli Dergilerde Yayın Yapma Stratejileri

21 Temmuz 2022

Ekrem Tatoğlu (Gulf University for Science and Technology (Kuwait) and Ibn
Haldun University (Turkey)

*Bu Panel Tüm Katılımcılara Ücretsizdir.

Veri Bilimi ve Yapay Zeka: Tarihsel Süreç ve Güncel Gelişmeler

21 Temmuz 2022

Dursun Delen (Oklahoma State University)

*Bu Panel Tüm Katılımcılara Ücretsizdir.

Uygulamalı Panel Veri Analizi

18 – 23 Temmuz 2022

Bülent Güloğlu (İTÜ) – Murat Güven (SAÜ)

Sosyal Bilimlerde Tübitak Proje Yazım Eğitimi

18 – 19 Temmuz 2022

İbrahim H. Diken (Anadolu Üni.)

SPSS ile Veri Analizi

18 – 23 Temmuz 2022

Selim Zaim ( İTÜ emekli-İZU)

R ile Uygulamalı Makine Öğrenmesi

22 – 23 Temmuz 2022

Murat Doğan Şahin (Anadolu Üni.)

Nitel Araştırmalar: Kuramsal Çerçeve, Tasarım ve Uygulama

18 – 22 Temmuz 2022

Erkan Dinç (Anadolu Üni.) – Elvan Günel (Anadolu Üni.) – Servet Üztemur (GAUN)

Uygulamalı Doğrusal Zaman Serileri Analizi

18 – 23 Temmuz 2022

Mehmet Balcılar (DAÜ) – Zekeriya Yıldırım (Anadolu Üni.)