V. Hafta Kursları (Anadolu Üniversitesi)

25 – 29 Temmuz 2022

 10 Kurs

R ile Çok Değişkenli İstatistik

25 – 29 Temmuz 2022

Selim Zaim (İTÜ emekli- İZU) – Selim Yıldırım (Anadolu Ün.) – Ener Eryarsoy
(Sabancı Üni.)

Karma Yöntemler

25 – 26 Temmuz 2022

Servet Üztemur (GAUN)

Mplus ile İleri Düzey Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Uygulamaları

27 – 28 Temmuz 2022

Murat Doğan Şahin ( Anadolu Üni.)

Nitel Araştırma Desenleri ve Nitel Veri Toplama Teknikleri

28 – 29 Temmuz 2022

Ali Ersoy (Anadolu Üni.) – Hasan Gürgür( Anadolu Üni.) – Sema Ünlüer( Anadolu Ün.)

Sosyal Bilimlerde Ölçme Aracı Geliştirme ve Uyarlama

29 Temmuz 2022

Murat Doğan Şahin (Anadolu Üni.)

Mekansal (Uzamsal) Ekonometri

25 – 27 Temmuz 2022

Özlem Önder (Ege Üni.)

Sosyal Bilimlerde “IBM SPSS Statistics” İle Veri Analizi Uygulamaları

25 – 26 Temmuz 2022

Yavuz Akbulut (Anadolu Üni.)

Mplus ile Yapısal Eşitlik Modeli (YEM) Uygulamaları

25 – 26 Temmuz 2022

Murat Doğan Şahin( Anadolu Üni.)

Kuramdan Uygulamaya Nitel Veri Analizi

27 – 29 Temmuz 2022

Işık K. Yurdakul (Anadolu Üni.) – Elvan Günel (Anadolu Üni.)

Python Programlamaya Giriş

25 – 29 Temmuz 2022

Ezgi Demir (Gebze Tek. Üni.)